Produkter

Kongsberg Emballasje kan tilby et bredt spekter av produkter innen beskyttelse, emballering og transportemballasje. Kongsberg Emballasje innehar kjernekompetanse innenfor skreddersydd spesial emballasje for både store og små prosjekter. Kongsberg Emballasje vil etterstrebe lavest mulig ledetider ved å inneha riktig kompetanse samt "state of the art" hjelpemidler for design / produksjon.