Spesialsnekring

 

Spesialsnekring vil si emballasjeløsninger som innehar spesialtilpassede konstruksjoner som er skreddersydd til ethvert unikt produkt. Vi bruker i hovedsak kryssfinér til spesialsnekring. I forbindelse med spesialsnekring er det svært viktig at konstruksjonen er riktig tilpasset det enkelte produktet, og krever derfor detaljerte tegninger i forkant slik at produktet blir bevart best mulig under lagring og transport. Spesialsnekring innebærer blant annet skreddersydde transportkasser, spesialtilpasset avstivning og vinkler til kassene, innvendige vugger og spesiallagede treputer til innsiden av kassene.

Spesialsnekring innebærer også utvikling av skreddersydde finérprodukter. Blant annet kan slike produkter være verktøyskap og standmateriell.